Stres w pracy kadry menadżerskiej

praca inżynierska, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań

Wstęp 4

1. Współczesny menedżer .5
1.1. System kształcenia menedżerów 5
1.2. Typy menedżerów 8
1.3. Funkcja oraz rola menedżera 10
1.4. Cechy i umiejętności menedżera 11

2. Praca menedżera 21
2.1. Istota zarządzania 21
2.2. Proces kierowania 23
2.2.1. Planowanie 24
2.2.2. Organizowanie 25
2.2.3. Zatrudnianie 26
2.2.4. Wynagradzanie 27
2.2.5. Kontrolowanie 28
2.3. Style kierowania 28

3. Szanse i zagrożenia w pracy menedżera 38
3.1. Przyczyny sytuacji trudnych – geneza stresu 38
3.2. Wady i zalety stresu 47
3.3. Metody zapobiegania i zwalczania stresu 51

Podsumowanie 56
Spis rysunków 59
Bibliografia 60

image_pdf
Kategorie ZZL