Strategie kierowania konfliktem w firmie

praca magisterska, 52 strony, Warszawa

1. Wstęp
2. Cel pracy
3. Charakter i rola konfliktów w firmie
+ podrozdziały
4. Strategie kierowania konfliktem w firmie
+ podrozdziały
5. Podsumowanie
6. Bibliografia

W ostatnich latach poglądy na temat konfliktów w organizacjach znacznie się zmieniły. Konflikty przez wiele dziesięcioleci były traktowane jako zjawiska zdecydowanie negatywne. Należało unikać konfliktu jako destrukcyjnego dla organizacji i zajmować się jego przyczynami.

Obecnie uważa się, że konflikt jest nieunikniony, to normalne, jest to proces, w wyniku którego powstaje cenna potencjalna różnica, która przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym. Jednak w wielu organizacjach istnieje powszechna tendencja do ignorowania, uciszania lub tłumienia konfliktów zamiast merytorycznego badania ich przyczyn i racjonalnego rozwiązywania.

Zgodnie ze współczesnym poglądem konflikty nie stanowią zagrożenia dla procesów zarządzania i istnienia przedsiębiorstwa. Są naturalną konsekwencją różnorodności ludzkich aspiracji, postaw, wiedzy, doświadczenia itp. Ich obecność nie jest zła, ale niezdolność ich rozpoznania i rozwiązania.

Skuteczność organizacji nie zależy od braku konfliktu, ale od umiejętności wykorzystania sporu jako katalizatora kreatywnego myślenia. Należy tak zarządzać konfliktem, aby zminimalizować jego szkodliwe aspekty i zmaksymalizować pozytywne.

image_pdf
Kategorie ZZL