Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

praca licencjacka
broniona na Wyższej szkole zarządzania Edukacja we Wrocławiu

STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział 1. Geneza, pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi 5

1.1. Zarządzanie kadrami a strategia przedsiębiorstwa 15
1.2. Ewolucja kierowania kadrami 20

Rozdział 2. Proces i instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi 30

2.1. Planowanie zasobów ludzkich 35
2.2. Rekrutacja 45
2.3. Selekcja pracowników 51
2.4. Motywowanie 56
2.5. Szkolenie i doskonalenie pracowników 63
2.6. Wynagrodzenia 69
2.7. Awanse, przeniesienia, kary, degradowanie i zwolnienia z pracy 76

Rozdział 3. Kierowanie personelem 80

3.1. Rola i funkcje kierownicze 85
3.2. Style kierowania 92
3.3. Od kierownika nadzorcy do kierownika przywódcy 98

Podsumowanie 103

Bibliografia 105

Załączniki

image_pdf
Kategorie ZZL