Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

95 stron, 31 pozycji w bibliografii, ankieta

Wstęp    3

Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi    5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi    5
1.2. Zasadnicze nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi    8
1.3. Modele ZZL    18
1.4. Czynniki determinujące skuteczne zarządzanie personelem    31

Rozdział 2. Strategia i struktura organizacji    37
2.1. Strategiczne ZZL    37
2.2. Struktura przedsiębiorstwa    40
2.3. Funkcjonowanie organizacji w pewnym otoczeniu    46
2.4. Kultura organizacyjna jako element warunkujący sukces organizacji    52

Rozdział 3. Strategia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie X    58
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X    58
3.2. Analiza wyników badań dotyczących strategii personalnej w X    61
3.3. Wnioski i propozycje usprawnień strategii zzl w X    77
Zakończenie    86

Bibliografia    88
Spis tabel, rysunków i wykresów    90
Aneks    91

image_pdf
Kategorie ZZL