Strategia wejścia firmy na rynki zagraniczne

81 stron, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Strategia marketingowa ujęcie teoretyczne    5
1.1. Pojęcie strategii    5
1.2. Elementy strategii marketingowych    12
1.3. Rodzaje strategii marketingowych    19
1.3.1. Strategie niskich cen    19
1.3.2. Strategie rozwoju marki    24

Rozdział II. Prezentacja działań marketingowych firmy Śnieżka    35
2.1. Historia rozwoju firmy.    35
2.2. Cele strategiczne firmy    40
2.3. Docelowe rynki zbytu firmy Śnieżka    41
2.4. Analiza produktów firmy Śnieżka z uwzględnieniem oceny jakościowej    43
2.4.1. Analiza asortymentu firmy Śnieżka    43
2.4.2. Ocena jakości produktów    47
2.4.3. Strategia marketingowa    50
2.4.4. Opis produktów firmy    52
2.5. Dystrybucja produktów    53
2.6. Promocja w firmie Śnieżka    55
2.7. Analiza SWOT    57

Rozdział III. Strategia wejścia firmy na rynki zagraniczne    64
3.1. Działania marketingowe preferowane przy wejściu na rynki zagraniczne    64
3.2. Formy ekspansji na rynkach zagranicznych    66
3.3. Perspektywy rozwoju firmy    70

Zakończenie    74
Spis tabel    77
Spis rysunków    81

image_pdf