Stosunki polsko-rosyjskie w świetle dążeń integracyjnych Polski z NATO

Praca licencjacka
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wstęp 2
I. Początek transformacji systemowej w Polsce, rozpad bloku radzieckiego i sformułowanie priorytetów polityki zagranicznej
Polski 6
1. „Okrągły Stół” i jego konsekwencje 6
2. Rozpad bloku Solidarnościowego i wybory prezydenckie 15
3. Nowe kierunki polityki zagranicznej Polski 18
4. Rozpad bloku radzieckiego 23
5. Rozpad Układu Warszawskiego i RWPG 27
II. Wokół NATO 32
1. Droga na zachód: KBWE i Lech Wałęsa w Moskwie 32
2. Wyprowadzenie rosyjskich wojsk 37
3. Partnerstwo Dla Pokoju 42
III. Polska w NATO 46
1. Kalendarium przystąpienia Polski do NATO 46
2. Rosyjskie spojrzenie na Polskę w NATO 58
3. Przystąpienie Polski do NATO, a współpraca gospodarcza 63
4. NATO – Rosja i miejsce Polski 66
Zakończenie 71
Bibliografia 79

image_pdf