Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii

Praca magisterska- nie była broniona. Została napisana na zamówienie, ale klient nie wywiązał się z umowy.

Wstęp 3
Rozdział I Geneza stanu rycerskiego 7
Rozdział Ii Kształtowanie się rycerstwa 19
Rozdział III Majątki Rycerski 37

1. pojęcie wielkiej własności ziemskiej 37
2. Początek wielkiej własności rycerskiej 39
3. Nadania pod względem prawnym 62
4. Rycerstwo służebne 67
5. Nadania dla urzędników 69
6. Nadania dla cudzoziemców 70
7. Ziemie będące przedmiotem nadań 72
8. Nadania Ziemskie a „typowe” formy osadnictwa rycerskiego 74
9. Własność ziemska jako podstawa gospodarcza możnowładztwa i rycerstwa polskiego 75
a) ziemie nieuprawne 76
b) Ziemie uprawne 81
10. Inne sposoby nabycia własności ziemskiej 83

Rozdział IV Pochodzenie herbów i rycerskich zawołań 84

1. Geneza herbów 84
2. Zawołania rycerskie 94

Zakończenie96
Bibliografia 98

image_pdf