Stan i perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w dobie integracji

Praca licencjacka / Akademia Ekonomiczna

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………..3

Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne … 5
1.1. Pojęcie i istota małych i średnich przedsiębiorstw……………………………… 5
1.2. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej … 12
1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP…………12
1.2.2. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych … 16
1.2.3. Liczba pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach……….17
1.2.4. Udział sektora MSP w handlu zagranicznym……………………………..21
1.3. Formy prawne działalności gospodarczej, a mała firma………………………24

Rozdział II Bariery rozwoju sektora MSP w Polsce……………………………………….29
2.1. Bariery rynkowe…………………………………………………………………………….29
2.2. Bariery społeczne…………………………………………………………………………..33
2.3. Bariery prawne………………………………………………………………………………36

Rozdział III Wpływ integracji europejskiej na rozwój sektora MSP w Polsce
3.1. Przygotowania Polski do wstąpienia do UE………………………………………43
3.2. Skutki integracji europejskiej dla sektora MSP w Polsce…………………….47
3.3. Szanse i zagrożenia rozwoju sektora MSP w aspekcie integracji z Unią Europejską … 50

Podsumowanie………………………………………………………………………………………………54

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………55

image_pdf