Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w szkole specjalnej

praca licencjacka na 70 stron

WSTĘP 4

Rozdział 1. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLE LITERATURY 6
1.1 Pojęcie i istota sprawności fizycznej 6
1.2 Funkcje i rola sprawności ruchowej 11
1.3 Środowiskowe uwarunkowanie sprawności fizycznej 13
1.4 Znaczenie sprawności fizycznej dla zdrowia 16

Rozdział 2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECI 22
2.1 Stopnie niepełnosprawności 22
2.2 Sprawność fizyczna dzieci niepełnosprawnych 31

Rozdział 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 42
3.1 Problematyka, cel i przedmiot badania 42
3.2 Problemy i hipotezy badań naukowych 44
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 46

Rozdział 4. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE SPECJALNEJ W JAROSŁAWIU, WYNIKI BADAŃ 54

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
STRESZCZENIE 68
ANEKSY: 69
SPIS TABEL 69
SPIS RYSUNKÓW 70

 

image_pdf