Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w szkole specjalnej

praca licencjacka na 70 stron

WSTĘP    5

Rozdział 1 SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLE LITERATURY    7
1.1 Pojęcie i istota sprawności fizycznej    7
1.2 Funkcje i rola sprawności ruchowej    12
1.3 Środowiskowe uwarunkowanie sprawności fizycznej    14
1.4 Znaczenie sprawności fizycznej dla zdrowia    17

Rozdział 2 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECI    23
2.1 Stopnie niepełnosprawności    23
2.2 Sprawność fizyczna dzieci niepełnosprawnych    32

Rozdział 3 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH    43
3.1 Problematyka, cel  i przedmiot  badania    43
3.2 Problemy  i hipotezy  badań  naukowych    45
3.3 Metody , techniki i narzędzia badawcze    47
4. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w szkole specjalnej w Jarosławiu, wyniki badań    55

ZAKOŃCZENIE    63
BIBLIOGRAFIA    66
STRESZCZENIE    69
ANEKSY:    70
SPIS TABEL    70

image_pdf