Sposoby finansowania placówki służby zdrowia

77 stron, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Funkcjonowanie służby zdrowia    4
1.1. Problemy służby zdrowia w Unii Europejskiej    4
1.2. Uwarunkowania poprawy zabezpieczenia zdrowotnego    9
1.3. Zmiany samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej    16
1.4. Reforma służby zdrowia w Polsce    20

Rozdział 2. Źródła finansowania służby zdrowia    26
1. Przychody ze składek    26
2. Finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa    29
3. Środki samorządów terytorialnych w finansowaniu ochrony zdrowia    31
4. Finansowanie z dochodów indywidualnych ludności    34
5. Finansowanie ochrony zdrowia przez pracodawców    38

Rozdział 3. Zmiany w funkcjonowaniu Szpitala    41
3.1. Historia i funkcjonowanie szpitala    41
3.2. Sposób zarządzania szpitalem    46
3.3. Sposób finansowania działalności szpitala    50

Rozdział 4. Badanie źródeł finansowania Szpitala    55
4.1. Opinie pacjentów na temat gospodarności zarządzania finansami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie    55
4.2. Analiza szpitala na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat    59
4.3. Pochodzenie kapitałów szpitala    62
4.4. Możliwości finansowania działalności szpitala    64

Zakończenie    67
Bibliografia    72
Spis tabel    75
Spis rysunków    76
Załączniki    77

image_pdf