Sposoby finansowania innowacji w sektorze MSP

Praca magisterska, ma ponad 100 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ I WARUNKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE MSP   7
1.1. Istota MSP. 7
1.2. Formy organizacyjno – prawne  przedsiębiorstw.. 9
1.3. Znaczenie przedsiębiorstw z  sektora MSP  w rozwoju gospodarczym Polski. 15

ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW    23
2.1. Finansowanie  przedsiębiorstw z sektora MSP. 23
2.2. Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa. 26
2.3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa. 29
2.4. Metody wyboru źródeł finansowania. 36

ROZDZIAŁ III FINANSOWANIE INNOWACJI. 41
3.1. Pojęcie i rodzaje innowacji. Definicja przedsiębiorstwa innowacyjnego. 43
3.2. Rozwój rynku innowacji 48
3.3. Dostępne źródła finansowania innowacji. 51

ROZDZIAŁ IV UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MSP NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.. 61
4.1. Metodologia badania. 62
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw.. 66
4.3 Finansowanie działalności innowacyjnej a poziom innowacji firmy. 69
4.4 Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.. 72

ROZDZIAŁ V BADANIE INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANIA KAPITAŁÓW    77
5.1.Aktywność innowacyjna badanych przedsiębiorstw.. 77
5.2 Finansowe korzyści i zagrożenia wynikające z bycia innowacyjnym.. 81
5.3.Ocena procesów innowacyjnych. 86

ZAKOŃCZENIE.. 90
Bibliografia. 94
Spis Tabel 104
Spis wykresów.. 104
Spis rysunków.. 105
Załącznik 106
image_pdf