Sposób wykorzystania i zagospodarowania surowców wtórnyc

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA / WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / KATEDRA TECHNOLOGII WODY ŚCIEKÓW I OSADÓW
PRACA MAGISTERSKA, 73 str

Spis treści

Wstęp 3
1. Cel i zakres pracy 5
2. Uregulowania prawne oraz klasyfikacja odpadów komunalnych 6
2.1. Surowce wtórne w myśl uwarunkowań formalno – prawnych 6
2.2. Wymagania jakościowe odpadów gromadzonych selektywnie 17
3. Charakterystyka surowców wtórnych w masie odpadów bytowo – gospodarczych 21
4. Sposoby wykorzystania i zagospodarowania surowców wtórnych 29
4.1. Wykorzystanie makulatury 33
4.2. Recykling tworzyw sztucznych 36
4.3. Zagospodarowanie szkła 42
4.4. Sposoby wykorzystania opakowań metalowych 46
4.5. Model gospodarki odpadami tekstylnymi 48
4.6. Zagospodarowanie odpadów organicznych 49
5. Wpływ recyklingu odpadów na środowisko 53
6. Korzyści ekonomiczne wynikające z gospodarki odzyskanym surowcem 56
7. Negatywne aspekty związane z wykorzystaniem surowców wtórnych 61
Podsumowanie i uwagi końcowe 63
WYKAZ WYKORZYSTANEJ LITERATURY 67

image_pdf