Spółka akcyjna na rynku publicznym

licencjacka (WSAP Szczecin)

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. KODEKS SPÓŁKI AKCYJNEJ
1.1. Spółka akcyjna jako spółka publiczna 6
1.2. Powstanie spółki akcyjnej 9
1.3. Księga akcyjna 15

ROZDZIAŁ II. WEJŚCIE SPÓŁKI AKCYJNEJ NA RYNEK PUBLICZNY
2.1. Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu 16
2.2. Przygotowanie akcji do publicznego obrotu 18
2.3. Przygotowanie obligacji do publicznego obrotu 26
2.4. Przygotowanie prospektu emisyjnego 32

ROZDZIAŁ III. WEJŚCIE SPÓŁKI PUBLICZNEJ NA NIEURZĘDOWY REGULOWANY RYNEK POZAGIEŁDOWY
3.1. Zawiadomienie o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu 35
3.2. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na regulowanym rynku
pozagiełdowym CeTO 38
3.3. Obowiązki informacyjne spółki 41

ROZDZIAŁ IV. SCENARIUSZE UDZIAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM
4.1. Podwyższenie kapitału oraz wprowadzenie istniejących akcji do obrotu 50
4.2. Emisja niepubliczna 52
4.3. Publiczna emisja nowych akcji 54
4.4. Finansowanie długiem 59

Zakończenie 61
Bibliografia 63

image_pdf