Społeczność żydowska w Polsce 1918- 1968

Licencjacka, praca ma 60 stron została obroniona na 5 napisana została w 2004 roku.

1.okres międzywojenny.
1.1.kultura
1.2.szkolnictwo
1.3 życie polityczne
1.4.religia.
1.5.państwo polskie a społeczność żydowska.
itd.
2. Żydzi polscy w czasie okupacji- holocaust
3.wyzwolenie
3.1 powroty ocalonych
3.2.nowa rzeczywistość.
3.3oswiata, życie kulturalne i społeczne żydów
3.4. przejawy nietolerancji-pogrom kielecki
3.5 wydarzenia października 156 roku.
3.6.Marzec 1968 .emigracja.

image_pdf