Specyfika diety dla sportowców i osób aktywnych fizycznie

75 stron, 62 pozycje w bibliografii

1. Wstęp 2

2. Cel i zakres pracy 3

3.1.1. Składniki pokarmowe żywności 4
3.1.2. Rola odżywiania w zachowaniu wysokiej wydolności fizycznej sportowców i osób aktywnych fizycznie 18
3.1.3. Zapotrzebowanie sportowców i osób aktywnych fizycznie na energię i podstawowe składniki odżywcze 23
3.1.4. Zasady właściwego żywienia a kondycja fizyczna sportowców 28
3.2. Probiotyki i ich rola jako żywności funkcjonalnej 42
3.2.1.Rola antyoksydantów w diecie sportowca 48
3.2.2. Napoje izotoniczne energetyzujące 52
3.3. Dieta dla aktywnych fizycznie 58
3.3.1. Żywienie sportowców amatorów 58
3.3.2. Zapotrzebowanie sportowców różnych dyscyplin na energię i podstawowe składniki odżywcze 63

4. Wnioski 70

Bibliografia 72

image_pdf