Służby specjalne

54 strony, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Historia służb    3
1. Geneza powstania służb    3
1.1. ABW    16
1.2. AW    17
1.3. SWW    18
1.4. SKW    22
1.5. CBA    23

Rozdział. II Cele działalności służb specjalnych    24
1. Regulacje prawne działalności służb specjalnych    24
2. Cele i organizacja poszczególnych służb specjalnych    28

Rozdział III. Zadania służb bezpieczeństwa    33
1. ABW i AW i ich zadania jako służb specjalnych    33
2. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego- zadanie i kompetencje    35
3. Cechy wspólne dla obydwu Służb    37
3.1. Organizacja Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego    38
4. CBA    41
4.1. Organizacja CBA:    46
4.2. Uprawnienia CBA:    48

Zakończenie    50
Bibliografia    51

image_pdf