Skonfigurowanie serwera na win 2000 server -serwer domeny ftp,www

Dyplomowa, Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorosłych w Gdańsku. Kierunek Informatyka. Praca ma 134 stron

Wstęp – str.4
I . Windows 2000 server ogólny opis. – str.5
1. Active Directory – str.6
2. Lustro na notebooku – str.9
II. Instalacja systemu – str.10
1. Wymagania sprzętowe – .str.10
2. O czym trzeba pamiętać, czyli przygotowania do instalacji. – str.10
3. Przygotowanie komputera do zainstalowania systemu operacyjnego. – str.11
4. Zaczynamy – str.14
5. Instalacja nienadzorowana systemów Windows 2000/XP/2003 – str.30
III. Komponenty Active Directory. – str.41
1. Domeny. – str.41
1-A. Jednostki Organizacyjne. – str.42
1-B. Delegowanie administracji. – .str.42
1-C. Zasięg polityki – str.42
1-D. Rozważania na temat JO – str.43
1-E. Struktury JO – str.43
1-F. Powody tworzenia domen – str.44
1-G. Przyczyny nie tworzenia domen – str.45
1-H. Kiedy należy tworzyć Jednostki Organizacyjne? – str.45
1-I. Kiedy nie tworzyć Jednostek Organizacyjnych? – str.46
1-J. Rozważania na temat projektowania JO? – str.46
2. Drzewa i lasy – str.47
2-A. Drzewa – str.48
2-B. Lasy – str.50
3. Przestrzeń nazw oraz hierarchia JO – str.52
3-A Model 1 – str.53
3-B Model 2 – str.55
3-C Wady i zalety dwóch modeli – str.56
3-D Wymagania DNS – str.57
3-E Zalecenia DNS – str.57
3-F Poddomeny – str.58

IV. Instalacja DHCP – str.60
1. Autoryzacja serwera DHCP – str.61
2. Konfiguracja opcji zakresu – str.61
3. Konfiguracja opcji zakresu FQDN – str.67
4. Routing serwera dostęp zdalny – str.68
4-A Konfigurowanie usługi „Routing i dostęp zdalny” – str.69
5. Konfigurowanie serwera DHCP – str.72
6. Konfiguracja klientów DNS – str.74
7. Konfiguracja DNS we właściwościach TCP/IP – str.74
8. Używanie kilku serwerów DNS – str.75
8-A. Konfiguracja DNS we właściwościach systemu – str.75
V. Instalacja i konfiguracja DNS – str.77
1. Tworzenie domeny podstawowej – str.78
2. Tworzenie domeny odwrotnej – str.81
3. Zarządzanie dynamicznym DNS – str.82
3-A. Konfiguracja dynamicznej strefy – str.83
3-B. Zarządzanie zabezpieczeniem dynamicznego DNS – str.84
4. Wyłączenie DNS w interfejsie – str.84
5. Konfiguracja oczyszczania – str.85
6. Konfiguracja zaawansowanych parametrów serwera DNS – str.87
VI. Tworzenie domeny – str.89
1. Dodawanie komputerów do domeny – str.96
2. Foldery domowe ułatwią życie – str.97

VII. Serwer WWW – str.98
1. Instalacja – str.99
2. Konfiguracja i zarządzanie – str.101
3. Wstęp do Microsoft Exchange Server 2000 – str.112

VIII. Tworzenie użytkownikom nie anonimowe konto FTP. – str.114
IX. Zagadnienia bezpieczeństwa – str.116
1. Podszywanie się pod zapytania o nazwy – str.118
2. Blokada usług – str.121
3. Używanie DNS-u z zaporami – str.122
4. Ogłaszanie usług – str.127
5. Dynamiczny DNS (DDNS) – str.128
6. Bezpieczeństwo poczty: SMTP, POP, IMAP i Exchange – str.129
7. Bezpieczeństwo WWW – str.131
8. Bezpieczeństwo FTP – str.132
Bibliografia – str.134

image_pdf