Składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce i krajach UE

71 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp

1. Unia Europejska
1.1. Cele i założenia
1.2. Elementy socjalne

2. Systemy emerytalne w Unii Europejskiej

2.1. Rodzaje systemów emerytalnych w UE
2.1.1 System emerytalny we Francji
2.1.2. System emerytalny w Danii

3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

3.1. Przesłanki i cel wspólnotowej koordynacji
3.2. Zreformowany system zabezpieczenia społecznego w Polsce w kontekście europejskiej koordynacji

3. Statut prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.1. Podstawowe zasady systemu ubezpieczeń w Polsce (część historyczna)
3.2. Statut prawny ZUS obowiązujący po reformie ubezpieczeń społecznych
3.3. Cele i zadania

4. Składka na ubezpieczenia społeczne

4.1. Pojęcie, wysokość i finansowanie składek zarówno w Polsce jak i w krajach UE
4.2. Rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne
4.2.1. Składki pracownicze
4.2.2. Składki pozapracownicze
4.2.2.1. Osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
4.2.2.1.1.Składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
4.2.2.1.1.2. Ubezpieczenia społeczne twórców i artystów
4.2.2.2.Umów cywilnoprawnych

5. System pobierania składek

5.1. Przed reformą
5.1.1. Starzenie się społeczeństwa
5.1.2. Walor bezrobocia
5.2. Pobieranie składek
5.2.1. Istota reformy
5.2.2. Otwarte Fundusze Emerytalne a składki
5.2.3. Konta indywidualne
5.2.4. Wstrzymanie poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu granicy dochodu
5.2.5. Nasze świadczenie w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych

6. Restrukturyzacja

6.1. Restrukturyzacja należności
6.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy restrukturyzacji
6.1.2. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego
6.1.3. Opłata restrukturyzacyjna
6.1.4. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
6.1.5. Skutki restrukturyzacji

Zakończenie

Bibliografia
image_pdf