Sieci Komputerowe

Praca dyplomowa Policealne Studium Zawodowe -Informatyka

1.Wprowadzenie. . .4
2.Cel pracy. . .5
3.Model referencyjny OSI. . .6
3.1.Zastosowanie modelu. . .10
4.Podstawy sieci. . .13
4.1.Sprzętowe elementy transmisji. . .13
4.1.1.Urządzenia transmisji. . .13
4.1.2.Urządzenia dostępu. . .14
4.1.3.Wzmacniaki. . .14
4.2.Programowe elementy składowe. . .15
4.2.1.Protokoły. . .15
4.2.2.Sterowniki urządzeń. . .16
4.2.3.Oprogramowanie komunikacyjne. . .16
5.Sieci lokalne LAN. . .17
5.1.Typy sieci LAN. . .17
5.2.Urządzenia przyłączane do sieci LAN. . .17
5.2.1.Typy serwerów. . .19
5.2.2.Typy sieci. . .21
5.3.Topologie sieci lokalnych. . .24
6.Tworzenie sieci lokalnych. . .33
6.1.Ethernet. . .33
6.1.1.10Base2. . .35
6.1.2.10Base5. . .36
6.1.3.10BaseT. . .36
6.1.4.10BaseFL. . .38
6.1.5.10BaseFOIRL. . .38
6.2.Fast Ethernet. . .40
6.2.1.100BaseTX. . .40
6.2.2.100BaseFX. . .41
6.2.3.100BaseT4. . .41
6.3.Gigabit Ethernet. . .42
6.3.1.1000BaseSX. . .43
6.3.2.1000BaseLX. . .43
6.3.3.1000BaseCX. . .43
6.3.4.1000BaseT. . .44
6.4.Token Ring. . . . 44
6.5.FDDI. . .47
6.6.ATM. . . .53
7.Protokoły sieciowe. . .57
7.1.Stosy protokołów. . .57
7.2.Protokół Internetu, wersja 4 (IPv4). . .59
7.3.Protokół Internetu, wersja 6 (IPv6). . .67
7.4.IPX/SPX. . ..71
7.5.Pakiet protokołów AppleTalk. . .77
7.6.NetBEUI. . .84
8.Sieci WAN. . .86
8.1.Urządzenia komutowania obwodów. . .87
8.1.1.Linie dzierżawione. . .88
8.1.2.Cyfrowa sieć usług zintegrowanych (ISDN). . .88
8.1.3.Switched 56. . .89
8.2.Urządzenia do komutowania pakiet..90
8.2.1.X.25. . .90
8.2.2.Frame Relay. . .91
8.3.Urządzenia komutowania komórek. . .93
8.4.Wybór sprzętu komunikacyjnego. . .93
8.5.Urządzenia pośredniczące. . .96
8.6.Adresowanie międzysieciowe. . .96
8.7.Protokoły trasowania. . .98
8.8.Topologie sieci WAN. . .102
8.9.Projektowanie sieci WAN. . .111
9.Linie dzierżawione. . .117
9.1.Techniki multipleksowania. . .118
9.1.1.Multipleksowanie czasowe. . .118
9.1.2.Multipleksowanie podziału częstotliwości. . .119
9.2.Topologie linii dzierżawionych. . .120
9.3.Standardy sygnałów cyfrowych. . . 122
9.4.Hierarchie sygnału cyfrowego. . .122
9.5.Systemy nośników SONET. . .123
9.6.Systemy T-Carrier. . . 125
9.7.Formaty ramek. . .126
10.Administrowanie siecią. . .128
11.Zarządzanie siecią. . .134
12.Podsumowanie. . .138
Literatura. . .140

image_pdf