Sieci bezprzewodowe

61 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.  Wprowadzenie do sieci komputerowych    3
1.1. Pojęcie sieci komputerowych    3
1.2. Składniki sieci komputerowych    11
1.3. Rodzaje i architektura sieci komputerowych    14

Rozdział II.  Lokalna bezprzewodowa sieć komputerowa    21
2.1. Systemy transmisji bezprzewodowej    21
2.2. Media transmisyjne w sieciach bezprzewodowych    30
2.3. Urządzenia w sieciach WLAN    33
2.4. Trudności z dostępem do łącza w sieciach bezprzewodowych    35

Rozdział III.  Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej w praktyce na przykładzie Cisco Systems Poland – Sieci Bezprzewodowe w jednostkach Samorządu Terytorialnego    42
3.1. Topologia sieci    42
3.2. Sprzęt i oprogramowanie    44
3.3. Opracowanie graficzne    46
3.4. Urządzenia aktywne    48
3.5. Sieciowy system operacyjny    51

Zakończenie    55

Bibliografia    57

Spis rysunków    59

Spis schematów    60

Spis fotografii    61

image_pdf