Sieć ATM

Praca magisterska z roku 2001. Ma 67 stron.

1 SPIS TREŚCI

2 SPIS RYSUNKÓW

3 SPIS TABEL

4 CEL PRACY

5 WSTĘP

6 PODSTAWOWE INFORMACJE O SIECI ATM
6.1 TOPOLOGIE I INTERFEJSY SIECI ATM
6.2 KOMÓRKA ATM
6.2.1 Format komórki ATM
6.2.2 Typy komórek
6.3 ARCHITEKTURA PROTOKOŁU ATM
6.3.1 Warstwa fizyczna
6.3.2 Warstwa ATM
6.3.3 Warstwa adaptacji ATM
6.4 KANAŁ WIRTUALNY
6.5 ŚCIEŻKA WIRTUALNA
6.6 MULTIPLEKSACJA

7 KLASY USŁUG W SIECI ATM

8 PROBLEM PRZECIĄŻENIA

9 WYMAGANIA STAWIANE KONTROLI PRZECIĄŻENIA

10 KLASYFIKACJA METOD KONTROLI PRZECIĄŻENIA

11 KONTROLA PRZECIĄŻENIA A TYPY POŁĄCZEŃ ATM

12 ALGORYTMY ZARZĄDZANIA PRZECIĄŻENIEM
12.1 PARAMETRY RUCHU ABR
12.2 FORMAT KOMÓRKI ZARZĄDZAJĄCEJ
12.3 ZASADY KONTROLI PRZEPŁYWU DLA RUCHU ABR
12.4 PRZYKŁADOWE ALGORYTMY
12.4.1 Algorytm credit-based
12.4.2 FECN i BECN
12.4.3 Proportional Rate Control Algorithm (PRCA)
12.4.4 Enhanced PRCA (EPRCA)
12.4.5 Target Utilization Band (TUB) Congestion Avoidance Scheme
12.4.6 Explicit Rate Indication for Congestion Aviodance (ERICA)
12.4.7 Congestion Avoidance Using Proportional Control (CAPC)
12.4.8 Algorytm MIT

13 WYBÓR METODY KONTROLI PRZECIĄŻENIA

14 PORÓWNANIE METOD KONTROLI PRZECIĄŻENIA
14.1 ALGORYTM CAPC
14.2 ALGORYTM ERPCA
14.3 ALGORYTM MIT

15 PODSUMOWANIE

16 BIBLIOGRAFIA

image_pdf