Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej

praca licencjacka

Wstęp
Rozdział 1
Władze ustawodawcze w wybranych państwach europejskich i USA w początkach XX wieku i w okresie międzywojennym
1.1. Wzrost władzy ustawodawczej w III Republice Francuskiej
1.2. Parlament brytyjski na początku XX wieku
1.3. Funkcje ustawodawcze Kongresu Stanów Zjednoczonych

Rozdział 2
Koncepcja funkcjonowania parlamentu w okresie kształtowania się II Rzeczypospolitej
2.1. Polskie tradycje parlamentarne
2.2. Parlament w pierwszych latach II Rzeczypospolitej
2.3. Rządy parlamentarne w latach 1919 – 1926

Rozdział 3
Senat w świetle konstytucji z 1921 roku
3.1. Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 roku
3.2. Sejm i Senat w świetle ustawy marcowej
3.3 Znaczenie noweli sierpniowej z 1926 roku

Rozdział 4
Senat i senatorzy po wprowadzeniu konstytucji kwietniowej
4.1. Geneza, zasady i rozwiązania ustrojowe konstytucji kwietniowej z 1935 roku
4.2. Izby ustawodawcze i ich uprawnienia
4.3. Ordynacja wyborcza z 1935 roku

Zakończenie

Aneks
Sejmy, senaty, prezydenci i rządy Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1939
Senat Rzeczypospolitej
Sejm Rzeczypospolitej

Bibliografia
I Źródła (Akty prawne)
II Opracowania

image_pdf