Sekty

Magisterska. UW w Warszawie. 90 stron.

S P I S T R E Ś C I

W S T Ę P

Część pierwsza.

ROZDZIAŁ I :
POJĘCIE I RYS HISTORYCZNY SEKT, ICH STRUKTURA I STOSOWANE PRAKTYKI.

1. Pojęcie ,, sekciarstwa ,,.

2. Sposób zorganizowania sekty.

3. Techniki i sposoby indoktrynacji.

4. Rytuały, terapie i praktyki.

5. Zagrożenia związane z działalnością sekt.

ROZDZIAŁ II :

NOWE RUCHY I SEKTY RELIGIJNE W POLSCE W LATACH 90-TYCH.

1. Przyczyny powstawania nowych kultów w Polsce.

2. Metody działania sekt.

3. Skutki uczestnictwa w grupie kultowej.

4. Charakterystyka najbardziej kontrowersyjnych ruchów i sekt religijnych w Polsce:

a) ,,Antrovis,, -,,Międzynarodowe Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi,,

b) ,,Chrystianie,, [ Chrześcijanie ].

c) Dzieci Jezusa, inaczej Jezusowcy [ Jesus People ].

d) Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich [ mormoni ].

e) Kościół Scjentologiczny [ Scientology Church ].

f) Kościół Zjednoczeniowy.

g) Zbór Chrześcijański Leczenia Duchem Bożym [ ,,Niebo,,].

h) Rastafarianie.

i) Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych ,,Rodzina,,.

j) Wyznawcy Szatana, sataniści.

k) Sekta Rajneesha.

l) Sekta Wielkiego Mistrza.

ł) Żyrardowski Kościół Pana Kazimierza.

Część druga.

ROZDZIAŁ I :

METODOLOGIA BADAŃ I NARZĘDZIA BADAWCZE

1. Problemy i hipotezy

2. Opis metody badań.

3. Opis terenu badań.

4. Charakterystyka badanej populacji.

ROZDZIAŁ II:

RELACJA Z BADAŃ WŁASNYCH

WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

image_pdf