Samorządowe uwarunkowania rozwoju lokalnego przykładzie powiatu i gminy Końskie

licencjacka
Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie

Wstęp
I. Konstytucyjne i ustawowe podstawy współczesnej samorządności
1. Geneza samorządu
2. samorząd w Polsce do wybuchu II wojny światowej
3.PRL
4. samorząd lokalny od 1990
II. Samorząd terytorialny w Polsce po zmianach ustrojowych w 1990 roku
1.wprowadzenie
2.gmina
3.powiat
4.województwo
5.podsumowanie
III.kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej na przykładzie wybranych państw europejskich
1.zagadnienia ogólne
2.anglia
3.francja
4.niemcy
5.belgia
6.szwecja
7.hiszpania
IV.kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego krajowego, regionalnego i lokalnego
1.wprowadzenie
2.podstawowe osiągnięcia procesu transformacji ustrojowej
3.zróżnicowanie regionalne Polski
4. rozwój społeczny
5.podsumowanie
V. Efekty procesu transformacji społęczno-gospodarczej na przykładzie województwa świętokrzyskiego
VI. Transformacja społeczno-gospodarcza w powiecie koneckim
VII. wpływ przemian społeczno-gospodarczych na rozwój miasta i gminy Końskie
Zakończenie
spis tabel
spis wykresów
spis map
bibliografia
razem 139 stron, praca oceniaona na bdb

image_pdf