Ryzyko w działalności kredytowej banku

130 stron, 48 pozycji w bibliografii

WSTĘP    4

ROZDZIAŁ I.  RYZYKO KREDYTOWE W BANKU – ZAGADNIENIA OGÓLNE    7
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania    7
1.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego    9
1.3. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego    12
1.4. Ocena ryzyka    13
1.5. Działania ograniczające ryzyko kredytowe    16

ROZDZIAŁ II.  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOBIORCY    22
2.1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym przez bank    22
2.2. Ocena sytuacji majątkowej kredytobiorcy    25
2.3. Formy zabezpieczenia kredytu    31
2.4. Monitoring kredytowy    39

ROZDZIAŁ III.  CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI WYBRANYCH BANKÓW    44
3.1. Charakterystyka banku komercyjnego – KREDYT BANKU SA    44
3.1.1. Przedmiot działania    44
3.1.2. Charakterystyka kredytobiorców    45
3.1.3. Sytuacja ekonomiczna    50
3.1.4. Założenia polityki kredytowej    55
3.1.5. Działalność kredytowa    59
3.2. Charakterystyka Banku Spółdzielczego w Zwoleniu    63
3.2.1. Specyfika działalności banków spółdzielczych    63
3.2.2. Rodzaje udzielanych kredytów    67
3.2.3. Klienci banku    69
3.2.4. Wyniki finansowe    71
3.2.5. Metody badania zdolności kredytowej kredytobiorców    76
3.2.6. Kredyty trudne    78

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ  ORAZ RYZYKA W WYBRANYCH BANKÓW    82
4.1. Dokumentacja kredytowa w prezentowanych bankach    82
4.1.1. Wniosek kredytowy    82
4.1.2. Umowa kredytu    93
4.2. Analiza zdolności kredytowej – źródła informacji    98
4.3. Podjęcie decyzji kredytowej oraz uruchomienie kredytu    108
4.4. Stosowane zabezpieczenia kredytowe    117
4.5. Ocena polityki kredytowej w analizowanych bankach    120

PODSUMOWANIE    124
BIBLIOGRAFIA    126
SPIS TABEL    130

image_pdf