Ryzyko udzielania kredytów przez banki

107 stron, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Ogólna charakterystyka banku i kredytu    5
1.1. Definicje banku i kredytu    5
1.2. Rola banku    9
1.3. Rodzaje banków    11
1.4. Czynności bankowe    13
1.5. Rodzaje kredytów    15
1.6. Zasady udzielania kredytu    19
1.7. Cechy umowy kredytowej    29

Rozdział II Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania    33
2.1. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego    33
2.2. Analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym dla pojedynczego kredytu.    41
2.2.1. Czynniki wywołujące ryzyko kredytowe.    43
2.2.2. Matryca  ryzyka    50
2.2.3. Obszary zarządzania ryzykiem kredytowym.    51
2.3.    Minimalizacja  ryzyka  kredytowego    54
2.3.1. Instrumenty  zmniejszania  ryzyka  kredytowego    55
2.3.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu.    58
2.3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko.    61

Rozdział III.  Analiza ryzyka kredytowego w banku na przykładzie działalności wybranych banków    73
3.1. Ocena działalności kredytowej charakteryzowanych banków    73
3.2. Analiza zdolności kredytowej – instrumenty stosowane w analizowanych bankach    83
3.3. Procedury udzielania kredytu    93
3.4. Sterowanie ryzykiem kredytowym    98
3.5. Podsumowanie i wnioski końcowe    100

Zakończenie    104
Bibliografia    106

image_pdf