Ryzyko działalności kredytowej banku komercyjnego

67 stron, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej
1.1. Banki i system bankowy w Polsce
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków

Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem
2.1. Pomiar ryzyka kredytowego
2.3. Metody zarządzania ryzykiem
2.4. Formy zabezpieczenia kredytu

Rozdział 3.  Analiza ryzyka kredytowego w banku na przykładzie działalności wybranych banków
3.1. Ocena działalności kredytowej charakteryzowanych banków
3.2. Analiza zdolności kredytowej – instrumenty stosowane w analizowanych bankach
3.3. Procedury udzielania kredytu
3.4. Sterowanie ryzykiem kredytowym
3.5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf