Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.

Celem pracy jest prezentacja rynku kart płatniczych w Polsce. Praca ma 62 strony i bibliografię składającą się z 34 pozycji.

Wstęp 3

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka kart płatniczych 5
1. Istota plastikowego pieniądza 5
1.1. Historia narodzin i rozwój karty płatniczej 6
1.2. Karty płatnicze w Polsce 9
2. Rodzaje bankowych kart płatniczych 11
2.1. Rodzaje kart według kryterium funkcjonalności 12
2.2. Rodzaje kart według kryterium sposobu rozliczania transakcji 13
2.3. Rodzaje kart według kryterium nośnika informacji 17
3. Korzyści i wady wynikające z operowania kartami płatniczymi 23

Rozdział II.
Zasady płatności kartą w międzynarodowych systemach płatniczych 26
1. Systemy kart płatniczych 26
1.1. System Polcard 28
1.2. System Diners Club 28
1.3. System American Express 29
1.4. System Visa International 30
1.5. System Europay/MasterCard 31
1.6. System JCB 33
2. Rozliczenie i przebieg transakcji 34
2.1. Rozliczenia przy użyciu bankomatów 36
2.2. Rozliczenia w systemie EFT POS 38
2.3. Rozliczenia transakcji internetowych 40
3. Klasyczne transakcje przy zastosowaniu kart płatniczych 40

Rozdział III.
Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty detalicznej Banku Pekao S.A. 42
1. Rynek kart płatniczych w Polsce 42
2. Prezentacja oferty detalicznej kart płatniczych 46
2.1. Karty kredytowe 47
2.2. Karty obciążeniowe 51
2.3. Karty debetowe 53
3. Usługi dodane 54

Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 61
Spis rysunków 62

image_pdf