Rozwój ubezpieczeń grupowych na życie na przykładzie Amplico Life

Praca magisterska broniona w zeszłym roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ma 98 stron.

WSTĘP

Rozdział I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Rozdział II. REGULACJE PRAWNE DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
2.1. Ogólne zasady ubezpieczeń na życie
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie
2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia
2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia

Rozdział III. UBEZPIECZENIA GRUPOWE
2.1. Przedmiot ubezpieczeń grupowych
2.2. Typy grup
2.3. Underwritting ubezpieczeń grupowych

Rozdział IV. UBEZPIECZENIA GRUPOWE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM NA PRZYKŁADZIE AMPLICO LIFE
4.1. Amplico Life na polskim rynku ubezpieczeniowym
4.2. Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym oferowany przez Amplico Life
4.2.1. Grupowe Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym „NESTOR”
4.2.2. Grupowe Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym „NESTOR” 2000 PLUS

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Spis tabel

Spis wykresów

image_pdf