Rozwój rynku kart płatniczych

Praca licencjacka
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wstęp
Rozdział 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych
1.1. Historia powstania plastykowego pieniądza
1.2. Rozwój kart płatniczych w Polsce
1.3. Systemy kart płatniczych
1.3.1. VISA
1.3.2. MasterCard/EuroCard/Acces
1.3.3. JCB
1.3.4. Diner’s Club
1.3.5. American Express
Rozdział 2. Charakterystyka kart płatniczych
2.1. Budowa i zabezpieczenie kart płatniczych.
2.2. Podział kart płatniczych
2.2.1. „Karty parapłatnicze”
2.2.2. Karty płatnicze
2.2.3. Podział kart płatniczych według segmentacji klientów
2.2.4. Podział kart płatniczych według zasięgu ich funkcjonowania
2.2.5. Dodatkowe rodzaje kart płatniczych
2.3. Dodatkowe funkcje kart płatniczych
Rozdział 3. Wady i zalety używania kart płatniczych
3.1. Rozliczenia transakcji
3.1.1. Rozliczenia gotówkowe
3.1.2. Rozliczenia bezgotówkowe
3.2. Korzyści i koszty podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty
3.2.1. Korzyści i koszty dla posiadacza
3.2.2. Korzyści i koszty dla akceptanta
3.2.3. Korzyści i koszty dla wystawcy
3.3. Zagrożenia systemu
3.4. Organizacje płatnicze w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis schematów

image_pdf