Rozwój medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie

72 strony, 30 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Teoretyczne podstawy medycyny rodzinnej
1.1.    Definicja, zasady i zadania medycyny rodzinnej
1.2.    Zarys historyczny początków medycyny rodzinnej na świecie
1.3.    Zarys historyczny początków medycyny rodzinnej w Polsce
1.4.    Rozwój nowoczesnej medycyny rodzinnej w Polsce

Rozdział II.
Medycyna rodzinna i jej uwarunkowania społeczne
2.1. Kompetencje i rola lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej
2.2. Zagadnienia psychologiczno – etyczne w praktyce lekarza rodzinnego
2.3. Metody zapewnienia jakości opieki medycznej w medycynie rodzinnej

Rozdział III.
Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i zadania pielęgniarstwa rodzinnego
3.1.    Geneza i zakres pielęgniarstwa rodzinnego
3.2.    Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym

Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf