Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

79 stron, 55 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I Obszar bankowości detalicznej    4
1.1. Uregulowania prawne systemu bankowego    4
1.1.1. Źródła prawa bankowego    4
1.1.2. Zasady polskiego prawa bankowego    9
1.2. Bank – ujęcie teoretyczne    16
1.3. Bankowość detaliczna    24

Rozdział II Rozwój bankowości detalicznej    29
2.1. Oczekiwania klientów banków    29
2.2. Zjawisko standaryzacji usług w bankowości detalicznej    38
2.3. Systemy informatyczne banków i rozwój bankowości detalicznej    44

Rozdział III Bankowość elektroniczna    54
3.1. Usługi w bankowości tradycyjnej i elektronicznej    54
3.2. Zagrożenia i bariery rozwoju bankowości elektronicznej    61
3.3. e-banki    63
3.4. Problem bezpieczeństwa w bankowości internetowej    67

Zakończenie    73
Bibliografia    75
Spis tabel    78
Spis rysunków    79

image_pdf