Rozwój bancassurance w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

107 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

ROZDZIAŁ I. Charakterystyka rynku ubezpieczeń w Polsce jako segmentu rynku finansowego    4
1.1. Istota rynku ubezpieczeniowego    4
1.2. Podmioty rynku ubezpieczeniowego    17
1.3. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych    20
1.4. Rynek ubezpieczeniowy i jego położenie w ramach rynku finansowego    31
1.5. Możliwości i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce    35
1.6. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego    41

ROZDZIAŁ II.  Rozwój bancassurance na rynku ubezpieczeniowym w Unii Europejskiej    46
2.1. Przesłanki powstania wspólnego rynku ubezpieczeniowego    46
2.2. Prawo ubezpieczeniowe w UE    49
2.3. Funkcjonowanie wspólnego rynku ubezpieczeniowego    52
2.4. Zasady bancassurance w UE    62
2.5. Strategia rozwoju bancassurance w wybranych krajach UE    67
2.5.1. Francja    67
2.5.2. Niemcy    71
2.5.3. Wielka Brytania    74

ROZDZIAŁ III.  Bancassurance w Polsce na tle krajów UE    79
3.1. Rozwój bancassurance w Polsce    79
3.2. Podobieństwa i różnice funkcjonowania bancassurance w Polsce i w krajach UE    83
3.3. Dostosowanie polskiego bancassurance do rynku UE    86
3.4. Pozycja polskiego bancassurance na tle krajów UE    90
3.5. Perspektywy rozwoju bancassurance w Polsce po integracji z UE    97

Zakończenie    101
Bibliografia    103
Spis tabel i rysunków    107

image_pdf