Rozrachunki z kontrahentami na podstawie działalności sklepu RTV i AGD

Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Bankowa. Ocena: celująca

Wstęp
I. Rozrachunki oraz ich ekonomiczna charakterystyka
1. Roszczenia
2. Wycena rozrachunków.
II. Ewidencja rozrachunków z dostawcami
1. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi
3. Pozabilansowa ewidencja rozrachunków
III.Zaliczki na poczet dostaw
IV. Rozrachunki z kontrahentami sklepu RTV i AGD „XXX” w Katowicach
V. Podsumowanie
VI. Bibliografia
VII.Akty normatywne
VIII.Załączniki

image_pdf