Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym na przykładzie firmy

100 stron, 36 pozycji literatury

Wstęp    3

Rozdział 1. Charakterystyka podatku VAT    6
1.1. Geneza i rozwój podatku VAT    6
1.2. Istota podatku VAT    8
1.3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT    16
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa    25

Rozdział 2. Obowiązki i prawa podatnika VAT    29
2.1. Rejestracja podatnika    29
2.2. Wypełnienie dokumentów sprzedaży    31
2.3. Składanie deklaracji    34
2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT    36
2.5. Zwrot podatku VAT    46

Rozdział 3. Rozliczenie podatku VAT na przykładzie firmy Marvipol    50
3.1. Ogólna charakterystyka firmy    50
3.2. Ewidencja i rejestr zakupu    52
3.3. Ewidencja i rejestr sprzedaży    60
3.4. Rozliczenie firmy z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT    68

Rozdział 4. Podatek VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej    70
4.1. Zakres opodatkowania i zakres terytorialny    70
4.2. Podatnicy i transakcje podlegające opodatkowaniu    73
4.3. Miejsce powstania obowiązku podatkowego    80
4.4. Podstawa opodatkowania i stawki VAT    83
4.5. Zwolnienia, odliczenia i zwroty VAT    87
4.6. Podatek VAT w budownictwie    91

Zakończenie    94
Bibliografia    96
Spis tabel    99
Spis wykresów    100

image_pdf