Rozliczenia pieniężne przy użyciu kart kredytowych na przykładzie Kredyt Banku

Praca licencjacka, była broniona w 2004r. na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Ocena pracy 4.

Wstęp 3

I. Rozliczenia pieniężne 4
Ogólna charakterystyka 4
Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w bankach 5

II. Pojęcie karty kredytowej 13
Ogólna charakterystyka kart kredytowych 13
Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 16
Od emisji karty do zakupów w sklepie – proces wprowadzania i korzystania z kart w obiegu 20

III. Korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem kart 23
Karta na tle innych form zapłaty bezgotówkowej 23
Dodatni wymiar kart kredytowych 25
Ujemne aspekty korzystania z kart kredytowych 29

IV. Funkcjonowanie kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 35
Rodzaje kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 35
Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane 39
Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Kredyt Banku S.A. 41

Zakończenie 44

Bibliografia 42

image_pdf