Role kobiece widziane oczami mężczyzn

Kraków 2008 rok.

Wstęp

Część pierwsza-teoretyczna

1.Ewolucja społecznych ról kobiety
2.Relacje między mężczyzną a kobietą we współczesnej rodzinie polskiej

Część druga-badawcza

3.Badania własne-założenia metodologiczne
3.1.Przedmiot i cel badań
3.2.Problemy badawcze
3.3.Opis badanej grupy
3.4.Charakterystyka zastosowanej metody i procedura badawcza

4.Analiza wyników badań własnych
4.1.Analiza wyników kwestionariusza ankiety
4.2.Interpretacja wyników badań

5.Bibliografia
5.1.Literatura źródłowa
5.2.Źródła internetowe
5.3.Literatura uzupełniająca

Aneks (ankieta)

image_pdf