Rola straży miejskiej w utrzymaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa powszechnego

38 stron, 16 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Straż miejska 4
1.1. Zadania Straży Miejskiej 8
1.2. Zasady wykonywania zadań operacyjnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 11
1.3. Zasady pełnienia służby patrolowej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 13
1.4. Umundurowanie 15
1.5. Praktyka dyscyplinarna 16

Rozdział II. Ściganie wykroczeń przez straż miejską 18
2.1. Akty normatywne 18
2.2. Postępowanie mandatowe 22

Rozdział III. Ściganie przestępstw przez straż miejską 27
3.1. Postępowanie dotyczące zatrzymania 28
3.2. Postępowanie dotyczące przeszukania 30
3.3. Zabezpieczenie i konfiskata przedmiotów 31
3.4. Warunki korzystania z broni gazowej i palnej 32
3.5. Warunki użycia pałki służbowej 33
3.6. Warunki użycia kajdanek 33
3.7. Zatrzymywanie osoby 34
3.8. Legitymowanie osoby 35

Zakończenie 37
Bibliografia 38

image_pdf