Rola spółdzielni mieszkaniowych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności

Mam do zaoferowania 2 rozdziały pracy magisterskiej „Rola spółdzielni mieszkaniowych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności”, bronionej w roku 2011 na kierunku Ekonomia, specjalność – Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne. Praca została obroniona na 5. Po więcej szczegółów proszę zgłaszać się na maila.

Poniżej zamieszczam spis treści.

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Pojecie, ogólna charakterystyka spółdzielni mieszkaniowych. 1.1. Definicja spółdzielni mieszkaniowej
1.2. Przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej
1.3. Fundusze spółdzielni mieszkaniowej
1.4. Statut spółdzielni mieszkaniowej
1.5. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
1.5.1. Powstanie i ustanie członkostwa
1.5.2. Prawa i obowiązki członków
1.6. Struktura organizacyjna spółdzielni mieszkaniowej
1.6.1. Walne zgromadzenie
1.6.3. Rada nadzorcza
1.6.4. Zarząd
1.7. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
1.7.1. Ustanie spółdzielni mieszkaniowej
1.7.1.1. Likwidacja
1.7.1.2. Upadłość
1.7.1.3. Łączenie się

ROZDZIAŁ 2. Narodziny spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Polski.
2.1. Powstanie spółdzielczości w Polsce
2.1.1. Warunki społeczno- gospodarcze w trzech zaborach
2.1.2. Rozwój spółdzielczości w ZSRR
2.1.3. Spółdzielczość w Polsce Ludowej
2.1.4. Rozwój spółdzielczości w Polsce Ludowej do 1990 roku
2.2. Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej w Polsce.
2.3. Zadania współczesnych spółdzielni mieszkaniowych
2.3.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
2.3.2. Standard mieszkaniowy
2.3.3. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
2.4. Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w Polsce

ZAKOŃCZENIE

image_pdf