Rola samorządu terytorialnego w realizowaniu zasad demokratycznego państwa

praca licencjacka: 52 strony, 62 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

ROZDZIAŁ I. Geneza i znaczenie samorządu terytorialnego    5
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego    5
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego.    10
3. Rola samorządu terytorialnego w administracji publicznej    15

ROZDZIAŁ II. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego    20
1. Typologia i wyodrębnienie zadań samorządu terytorialnego    20
2. Akty prawne i kompetencje wykonywania zadań    29
3. Kontrola legalności    34

ROZDZIAŁ III. Samorząd terytorialny jako instytucja realizująca zasady demokratycznego państwa prawnego    39
1. Proces przekształceń i decentralizacji a reformy administracji    39
2. Rola samorządu w realizowaniu zasad demokratycznego państwa prawnego    41

Zakończenie    47
Bibliografia    50

image_pdf