Rola rodziny zastępczej w procesie wychowania dziecka ulicy

109 stron, 147 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Funkcja wychowawcza rodziny 4
1. Definicja rodziny 4
2. Świadomość wychowawcza rodziców 9
3. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 21

Rozdział II.  Dysfunkcje rodziny a zachowania patologiczne dzieci 29
1. Pojęcie i rodzaje dysfunkcji 29
2. Przemoc jako objaw dysfunkcji 32
3. Uzależnienia – rodzaje i przyczyny 35
3.1. Alkoholizm 35
3.2. Narkomania 40
3.3. Internet 46
4. Sieroctwo społeczne 51

Rozdział III. Dzieci ulicy – istota i pojęcie 54
1. Dzieci ulicy – ujęcie terminologiczne 54
2. Zjawisko dzieci ulicy – kategorie, grupy 60
3 Dzieci ulicy jako następstwo dysfunkcji rodziny 64
4. Dzieci ulicy jako skutek zaburzeń osobowości 71

Rozdział IV. Wpływ rodziny zastępczej na kształtowanie osobowości dziecka ulicy 77
1. Zaspokajanie potrzeb dzieci ulicy 77
2. Potrzeby emocjonalne 80
3. Potrzeby społeczne 83
4. Potrzeby bytowe 93

Zakończenie 100
Bibliografia 102

image_pdf