Rola promocji w strategii wprowadzania na rynek nowych produktów

Praca licencjacka. Ma 68 stron. Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Zgierzu.

Rola promocji w strategii wprowadzania na rynek nowych produktów (na przykładzie Zakładów Mięsnych w Kole)

1. Wstęp 3
2. Materiały źródłowe 4
3. Fazy rozwoju nowego produktu 5
3.1. Charakterystyka nowego produktu i jego podstawowe cechy 5
3.2. Fazy cyklu życia produktu 8
3.3. Promocja – instrument marketingu 11
3.4. Etapy opracowania nowego produktu i jego wprowadzenie na rynek 20
4. Ogólna charakterystyka i przedmiot działalności Zakładów Mięsnych w Kole S. A. 26
4.1. Profil działalności Zakładów Mięsnych i ich struktura organizacyjna 26
4.2. Pozycja na rynku wyrobów mięsnych „Sokołów” S. A. – Oddział Zakłady Mięsne w Kole 33
4.3. Promocja w firmie i jej kształtowanie się 37
4.4. Polityka cen i dystrybucja 40
5. Rola promocji w strategii wprowadzania produktu na rynek w 44
Zakładach Mięsnych w Kole
5.1. Rozwój nowego produktu i jego analiza 44
5.2. Rola narzędzi marketingu – mix 55
5.3. Rola promocji w procesie wprowadzania na rynek nowych 63
Produktów
6. Zakończenie 65
7. Spis Literatury 66
8. Spis wykresów 67
9. Spis tabel 68

image_pdf