Rola pracy zespołowej w zarządzaniu jakością

91 stron, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Istota i rola zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

1.1. Jakość – istota, pojecie
1.2. Idea zarządzania przez jakość
1.3. Konieczność wprowadzania zarządzania jakością
1.4. Systemy zarządzania jakością

Rozdział 2. Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością

2.1. Zasoby ludzkie w systemach zapewnienia jakości
2.2. Postawa pracowników w procesie wdrażania systemu jakości
2.3. Motywacja pracowników realizujących systemy zarządzania jakością
2.4. Przywództwo a motywacja na rzecz jakości
2.5. Szkolenia personelu w systemach zarządzania jakością

Rozdział 3. Znaczenie pracy zespołowej w zarządzaniu jakością
3.1. Rola pracy zespołowej
3.2. Praca zespołowa w procesie tworzenia jakości
3.3. Formy pracy grupowej K. Ishikawy
3.4. Efekt synergii w pracy zespołowej

Rozdział 4. Czynnik ludzki w procesie zarządzania jakością w firmie X
4.1. Charakterystyka działalności firmy X
4.2. Normy, wartości i zachowania firmy X sprzyjające doskonaleniu jakości
4.3. System motywacyjny firmy X w działaniach jakościowych
4.4. Zaangażowanie kierownictwa we wdrożenie zarządzania jakością
4.5.Ocena wpływu działań motywacyjnych firmy X na zarządzanie jakością

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf