Rola pracy zawodowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

magisterska – WSP Częstochowa
Tytuł:ROLA PRACY ZAWODOWEJ W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
ROLA PRACY ZAWODOWEJ W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ – W ŚWIETLE LITERATURY NAUKOWEJ
1. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA REHABILITACJI ZAWODOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PORADY ZAWODOWEJ
2. SYTUACJA CZŁOWIEKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM
3. BARIERY ARCHITEKTONICZNE, KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4. ZNACZENIE PRACY W ŻYCIU LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5. SYSTEM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ II.
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
1. GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE I HIPOTEZY
2. METODY, TECHNIKI BADAWCZE ZASTOSOWANE W PRACY
3. TEREN BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI

ROZDZIAŁ III.
ROLA PRACY ZAWODOWEJ W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ – W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
1. STAN ZDROWIA I POZIM SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH BADANYCH PRACOWNIKÓW
2. SYTUACJA RODZINNA BADANYCH PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3. POSTAWY PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC SWOJEJ PRACY
4. WARUNKI PRACY I WYNAGRODZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BADANYM ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ

BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

image_pdf