Rola pośrednika na przykładzie transakcji sprzedaży działki

praca podyplomowa – 25 stron, 24 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Ujęcie definicyjne  roli pośrednika na rynku nieruchomości
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości
1.2. Sytuacja prawna pośrednika nieruchomości
1.3. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika

Rozdział II.
Działalność pośrednika w praktyczna przykładzie sprzedaży działki

2.1. Działania pośrednika poprzedzające transakcje
2.2. Rola pośrednika w trakcie procesu transakcji  nieruchomości
2.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zakończenie

Bibliografia
image_pdf