Rola planu marketingowego w tworzeniu nowego gospodarstwa agroturystycznego

68 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Znaczenie planu marketingowego w realizacji celów przedsiębiorstwa    5
1.1. Miejsce planu marketingowego w procesie zarządzania    5
1.2. Elementy planu marketingowego    9
1.2.1. Założenia    10
1.2.2. Sprzedaż    10
1.2.3. Produkt    11
1.2.4. Rynek    13
1.2.5. Cele marketingowe    15
1.2.6. Strategie marketingowe    17
1.2.7. Źródła finansowania    22
1.2.8. Rachunek zysków i strat    23
1.2.9. Kontrola    24

Rozdział II. Specyfiki działalności agroturystycznej    26
2.1.Rys historyczny    26
2.2.  Istota dobrego wypoczynku    29
2.3. Definicja agroturystyki    31
2.4. Rola agroturystyki w rozwoju wsi polskiej    32
2.5. Rodzaje usług agroturystycznych    37
2.6. Agroturystyka w Europie    40
2.7. Produkt markowy w agroturystyce    43
2.8. Rodzaje produktów markowych w turystyce    44

Rozdział III. Tworzenie planu marketingowego dla nowego przedsiębiorstwa agroturystycznego    46
3.1. Walory przyrodniczo-kulturowe powiatu płockiego    46
3.2. Założenie planu marketingowego    49
3.3. Bieżąca sytuacja marketingowa    50
3.4. Analiza SWOT    55
3.5. Cele    57
3.6. Strategia marketingowa    58
3.7. Kontrola    63

Podsumowanie    64
Zakończenie    65
Bibliografia    68

image_pdf