Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na świecie

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 72 strony.

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka organizacji międzynarodowych.
1.1. Istota i pojęcie organizacji międzynarodowych.
1.2. Systematyka organizacji międzynarodowych.
1.3. Znaczenie organizacji międzynarodowych.

Rozdział 2. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2.1. Powstanie ONZ.
2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ.
2.3. Struktura i organy ONZ.

Rozdział 3. ONZ – strażnik pokoju.
3.1. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego.
3.2. Misje i operacje pokojowe.
3.3. Działania na rzecz reformy ONZ.

Podsumowanie
Bibliografia.

image_pdf