Rola nauczycieli oraz pedagogów szkolnych w prowadzeniu poradnictwa zawodowego

LICENCJACKA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KONIN

I. Wprowadzenie w problematykę wyboru zawodu.
II. Doradca zawodu (w tym wychowawca klasy, pedagog szkolny) w oczach młodzieży.
III. Teorie wyboru zawodu wykorzystywane przez doradców w orientacji i poradnictwie zawodowym.
1. Wybór zawodu w ujęciu teorii F. W.Parsonsa, A. Roe, J. L. Hollanda.
2. Wybór zawodu w ujęciu teorii rozwoju zawodowego.
3. Wybór zawodu w świetle psychologicznej teorii decyzji.
IV Młodzież gimnazjalna w okresie podejmowania decyzji zawodowej.
V. Orientacja i poradnictwo zawodowe prowadzone w gimnazjum przez nauczycieli i pedagogów.
VI. Rodzice jako nieprofesjonalni doradcy zawodu.
VII. Zadania doradców zawodu (psychologów i pedagogów), zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w gimnazjum.

PRACA MA 60 STRON

image_pdf