Rola informatyki w logistyce, handlu oraz transporcie

77 strony, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I Informatyka i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie 5
1.1. Rodzaje podsystemów logistycznych w przedsiębiorstwach 5
1.2. Obszary informatyzacji w logistyce 10
1.3. Zastosowanie technologii informatycznych w transporcie 18

Rozdział II. Koncepcja systemu informacji logistycznej 23
2.1. Technologie w informacji logistycznej 23
2.2. Podsystemy logistycznych technologii informatycznych 27
2.2.1. Podsystem zarządzania zamówieniami 29
2.2.2. Podsystem badań i wywiadu 30
2.2.3. Podsystem wspomagania decyzji 32
2.2.4. Podsystem sprawozdań i wyników 32
2.3. Wdrażanie technologii informatycznych 34

Rozdział III. EDI – elektroniczna wymiana danych w logistyce 42
3.1. Rola EDI 42
3.2. Cele EDI 44
3.3. Outsourcing EDI 47

Rozdział IV. Standardy EDI i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 52
4.1. Standard UN/EDIFACT i jego komunikaty 52
4.2. Historia EANCOM i jego zastosowanie w handlu i transporcie 61
5.3. EANCOM jako podstandard edifact 67

Zakończenie 70
Bibliografia 74
Spis tabel 77
Spis rysunków 77

image_pdf