Rola informatyki w logistyce, handlu i transporcie

76 stron, 35 stron w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I Informatyka i jej zastosowanie w  przedsiębiorstwie 4
1.1. Rodzaje podsystemów logistycznych w przedsiębiorstwach 4
1.2. Obszary informatyzacji w logistyce 9
1.3. Zastosowanie technologii informatycznych w transporcie 17

Rozdział II. Koncepcja systemu informacji logistycznej 22
2.1. Technologie w informacji logistycznej 22
2.2. Podsystemy logistycznych technologii informatycznych 26
2.2.1. Podsystem zarządzania zamówieniami 28
2.2.2. Podsystem badań i wywiadu 29
2.2.3. Podsystem wspomagania decyzji 31
2.2.4. Podsystem sprawozdań i wyników 31
2.3. Wdrażanie technologii informatycznych 33

Rozdział III. EDI – elektroniczna wymiana danych w logistyce 41
3.1. Rola EDI 41
3.2. Cele EDI 43
3.3. Outsourcing EDI 46

Rozdział IV. Standardy EDI i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 51
4.1. Standard UN/EDIFACT i jego komunikaty 51
4.2. Historia EANCOM i jego zastosowanie w handlu i transporcie 60
4.3. EANCOM jako podstandard edifact 66

Zakończenie 69
Bibliografia 73
Spis tabel 76
Spis rysunków 76

image_pdf